MooieSchoenen.nl

Schoenen koop je online bij MooieSchoenen.nl! MooieSchoenen.nl is dan ook de moderne vertaling van de winkels van Telkamp die al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw in het hartje van Nederland te vinden zijn.

De webshop van MooieSchoenen heeft een totaal responsive re-design gekregen, waardoor de shop nog prettiger te gebruiken is voor haar klanten. Niet alleen de klanten maar ook de beheerders kunnen snel handelen door de efficiënte opzet van Shopmaster en integratie met print hardware, zodat in de winkels automatisch labels geprint kunnen worden per bestelling.

 

Mooieschoenen.nl maakt gebruik van MailPlus om haar klanten te informeren. Shopmaster voorziet via een API mailplus maar ook K3, PostNL, beslist.nl en Zanox van alle relevantie informatie.

 

Geleverde diensten:

  • Technische realisatie
  • Design
  • Kassakoppeling
  • Koppeling 3e partijen