Juridische kennisgeving

Factif BV betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer en de inhoud van deze website. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) juist is. De informatie op deze site geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Factif BV aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Factif BV wijst er met nadruk op dat door haar gebruikte data in deze het programma’s fouten kunnen bevatten, kunnen zijn gewijzigd of toepassing ervan door wetgeving kan zijn of worden belemmerd. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Factif BV is het niet toegestaan deze website of delen daarvan te kopieren of te framen.

Een bezoek aan deze website en/of het downloaden van informatie van deze website, doet geen enkele rechtsverhouding met Factif BV ontstaan. Het gebruik van deze website blijft geheel voor eigen risico van de bezoeker van deze website. Voor zover vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.